Ανακοίνωση για τα μαθήματα επιλογής του κ. Σέγκλια

26 / 08 / 2020

Διευρυμένες Φωνητικές Τεχνικές: Θεωρία και Πράξη 2. Μουσικό Θέατρο στη Σύγχρονη Δημιουργία: Θεωρία και Πράξη (διδάσκοντας: Ζήσης Σέγκλιας) Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που σκοπεύουν να εξεταστούν σε ένα ή και στα δύο από τα παραπάνω μαθήματα να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα. Υπενθυμίζεται ότι εκτός από την τελική εργασία προβλέπεται και παρουσίαση, η οποία θα γίνει ηλεκτρονικά κατόπιν συνεννόησης.


share