Ανακοίνωση για τα μαθήματα “Εισαγωγή στις διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή με εφαρμογές στη μουσική” και “Εφαρμογές τεχνολογιών δικτύων δεδομένων και μετάδοσης πολυμέσων στη μουσική εκτέλεση”- Δ. Αδάμος

09 / 10 / 2020

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του κ. Αδάμου “Εισαγωγή στις διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή με εφαρμογές στη μουσική” και “Εφαρμογές τεχνολογιών δικτύων δεδομένων και μετάδοσης πολυμέσων στη μουσική εκτέλεση” θα διεξάγονται δια ζώσης και θα ξεκινήσουν 9 Οκτωβρίου στην αίθουσα 10.


share