Ανακοίνωση κρίσης διδακτορικής διατριβής του κ. Νικόλαου Δημηνάκη

08 / 03 / 2021

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, με ώρα έναρξης: 10.30 θα γίνει η δημόσια προφορική δοκιμασία για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος κ. Νικόλαου Δημηνάκη με θέμα:

«“Nine Etudes for Saxophones in 4 Books” του Christian Lauba: Μουσική ανάλυση και αποτίμηση της δεξιοτεχνικής και παιδαγωγικής υπόστασης των έργων».


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: