Ανακοίνωση για το μάθημα “Ζητήματα μεταγραφής στην παραδοσιακή μουσική”

03 / 06 / 2021

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που η κ. Κατσανεβάκη δεν συνδεθεί στο σημερινό μάθημα (Πέμπτη 3/6) λόγω προβλήματος σύνδεσης στην περιοχή της, θα ενημερώσει μέσω μηνύματος για αντικατάσταση του μαθήματος άλλη μέρα και ώρα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγξετε αν το σημερινό μάθημα θα πραγματοποιηθεί.


share