Ανακοίνωση για το μάθημα “Τεχνικές σύνθεσης της μουσικής του 20ού αιώνα ΙΙ”

19 / 02 / 2021

Το Μάθημα Τεχνικές σύνθεσης της μουσικής του 20ού αιώνα ΙΙ
ξεκινάει τη Δευτέρα, 12:00-15:00.

Μπορείτε να το παρακολουθήσετε ακολουθώντας τον κάτωθι σύνδεσμο:
Zoom: https://authgr.zoom.us/j/92713836736?pwd=SU5OVXBBdDBnZTNwZlIwUUtMdU1sQT09


share