Ανακοίνωση για το μάθημα Μουσική Ανάλυση Ι

05 / 10 / 2020

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 θα γίνει το πρώτο μάθημα “Μουσική Ανάλυση Ι” σε δύο τμήματα από τους διδάσκοντες Κώστα Τσούγκρα (12:00-15:00, αίθουσα 8) και Κώστα Χάρδα (15:00-18:00, αίθουσα 8). Κάθε τμήμα θα έχει 35 περίπου ενεργούς φοιτητές (κυρίως δευτεροετείς). Οι φοιτητές που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το μάθημα σε αυτό το εξάμηνο καλούνται να δηλώσουν την συμμετοχή τους σε ένα από τα δύο τμήματα προσθέτοντας το όνομά τους και τα στοιχεία που ζητούνται στο παρακάτω online Google document το συντομότερο δυνατό (για την καλύτερη διαχείριση των τμημάτων, μέχρι την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου) και να έρθουν στο πρώτο μάθημα:

https://docs.google.com/document/d/14KPqFHhcragsuTdj4eWUYNvY7COkqbrq9HXp4_qe9Ls/edit?usp=sharing

Οι φοιτητές που έχουν ξαναπαρακολουθήσει το μάθημα και δεν χρειάζονται παρουσίες γιατί έχουν συμπληρώσει το παρουσιολόγιό τους σε προηγούμενο έτος, θα πρέπει επίσης να δηλώσουν διδάσκοντα μπαίνοντας σε ένα από τα δύο τμήματα.

Η παρουσία όλων των φοιτητών που θα δηλώσουν/παρακολουθήσουν στο χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 το μάθημα ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι κρίνεται απαραίτητη σε ένα από τα τμήματα του μαθήματος την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.


share