Ανακοίνωση για το μάθημα: “Μουσικά σύνολα: Εργαστήρι κιθάρας I-IΙΙ” (MΠ3029 – MΠ3041)

11 / 10 / 2021

Το μάθημα έχει ως στόχο την καλλιέργεια και δημόσια παρουσία της κλασικής κιθάρας, κυρίως μέσα από τη δημιουργία μικρών συνόλων δωματίου, με ρεπερτόριο που θα εκτείνεται από τον 17ο έως τον 21ο αιώνα.

Περιεχόμενο μαθήματος:

• Στόχος του εργαστηρίου είναι η μελέτη ενός μεγάλου χρονικού εύρους ρεπερτορίου, καθώς και η στυλιστική, αναλυτική και τεχνική προσέγγιση της συναυλιακής του παρουσίασης. Στο επίκεντρο τίθεται η δημιουργία μικρών συνόλων με βάση την κιθάρα που να συμπεριλαμβάνουν και άλλα όργανα (λ.χ. βιολί, φλάουτο κλπ.) ή φωνή. Άρα το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές κιθαριστές, αλλά και σε φοιτητές εκτελεστές άλλων οργάνων που θα ήθελαν να συμπράξουν με την κιθάρα. Το εξεταζόμενο ρεπερτόριο θα περιλαμβάνει έργα από το όψιμο μπαρόκ, τον κλασικισμό και τον ρομαντισμό, τον 20ο αι., πολύ πρόσφατα έργα, καθώς και Έλληνες συνθέτες.

•   Θα συζητηθούν και θα μελετηθούν ζητήματα όπως:

– η ιστορική προσέγγιση της ερμηνείας (ειδικά για ρεπερτόριο όψιμου μπαρόκ, κλασικισμού και ρομαντισμού)

– η τεχνική στην υπηρεσία της αισθητικής ερμηνείας και της αναλυτικής και δομικής κατανόησης ενός μουσικού έργου

– η κιθάρα σε σχέση με άλλα όργανα και το ρεπερτόριό τους (π.χ. βιολί ή πιάνο την εποχή του 18ου / 19ου αι.)

– η δημιουργία έργων για κιθάρα από διάσημους συνθέτες, μη κιθαριστές

– το ελληνικό ρεπερτόριο

– οι μεταγραφές και η σημασία τους για το ρεπερτόριο μουσικής δωματίου της κιθάρας

– η δημιουργία ενός μουσικού συνόλου με κιθάρα: συνεργασία, τρόποι μελέτης, κοινή ερμηνευτική προσέγγιση.

•   Η αξιολόγηση διαμορφώνεται από την συνεπή παρουσία των φοιτητών και την πρόοδο των έργων που έχουν επιλεχθεί να ερμηνευθούν:

α) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (ως 40%) και

β) κατά την παρουσίαση σε δημόσια συναυλία στο τέλος του εξαμήνου (ως 60%).

Η βαθμολογία είναι του τύπου “περάτωση / μη περάτωση” (pass / fail).

Το μάθημα είναι διάρκειας δύο (2) ωρών και έχει δύο (2) ECTS. Διεξάγεται κάθε Τρίτη 12.00-14.00. Ο χώρος που διεξάγεται είναι το Φουαγιέ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.

Το πρώτο μάθημα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021.

Ο διδάσκων, , Γιώργος Σακαλλιέρος


share