Ανακοίνωση για το μάθημα: “Φωνητική και Ακουστική Καλλιέργεια ΙΙ”

22 / 02 / 2021

Τα μαθήματα για την “Φωνητική και Ακουστική Καλλιέργεια ΙΙ” θα αρχίσουν στις 01/03 (τμήματα Δημηνάκη) και 02/03 (τμήματα Καλαϊτζίδου) αντίστοιχα. Προσοχή στις ώρες που αναγράφονται για κάθε ομάδα.


share