Ανακοίνωση για το μάθημα: Εισαγωγή στη Σύνθεση – αλλαγή στην ημέρα διδασκαλίας

18 / 02 / 2021

Το μάθημα “Εισαγωγή στη Σύνθεση” του κ. Λαπιδάκη θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη 6-8.


share