Ανακοίνωση για το μάθημα “Εισαγωγή στη Μουσικολογία/μουσικές επιστήμες” (ΙΠ1004)

11 / 10 / 2021

Το 1ο εισαγωγικό μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/10 . Το μάθημα θα γίνεται στην Αίθουσα 9. Το μάθημα της 1ης εβδομάδας, όπως και τα μαθήματα των εβδομάδων 2 και 3 (20/10 και 3/11), αφορούν πρωτίστως πρωτοετείς φοιτητές/-τριες και φοιτητές/-τριες που δεν έχουν παρακολουθήσει ξανά το μάθημα.  Φοιτητές/-τριες μεγαλύτερων εξαμήνων μπορούν να βρουν πληροφορίες για την ύλη και τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος στο e-learning (διαθέσιμο από τις 13/10 και μετά).
Οι διδάσκοντες, Γιώργος Σακαλλιέρος-Κώστας Χάρδας


share