Ανακοίνωση για το μάθημα Αρμονία ΙΙ/ Γ. Θέμελης-Δ.Οικονόμου

18 / 02 / 2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που θα συμμετάσχουν στο Αρμονία ΙΙ, για τα ακόλουθα:

1. Ζητείται να επιλέξουν το τμήμα που προτίθενται να παρακολουθήσουν

(Τρίτη ή Τετάρτη), πραγματοποιώντας είσοδο στο e –learning και επιλέγοντας:

 Αρμονία ΙΙ –ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, με προθεσμία την Πέμπτη 25. 02. ώρα 18:00.

Για την είσοδο είναι απαραίτητη η Αυτοεγγραφή.

2. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 02. και 03. 03. αντίστοιχα, προσεχώς θα ανακοινωθούν και οι σχετικοί σύνδεσμοι zoom.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση:

georgthem@gmail.com   και  deconomou@mus.auth.gr


share