Ανακοίνωση για τις εξετάσεις της γαλλικής γλώσσας- Ε. Γκίνου

12 / 01 / 2021

Οι εξετάσεις του  Α΄ εξαμήνου θα γίνουν το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021, ώρες 12.00-15.00 μέσω της πλατφόρμας skype for business. Δεν θα δώσουν εξετάσεις οι φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολουθούσαν τα μαθήματα και παρουσίασαν είτε προφορική είτε γραπτή εργασία.

Όσοι/όσες θέλουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις καλούνται να το δηλώσουν μέχρι και την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας της διδάσκουσας (ginoueleni@gmail.com), όπου θα αναφέρεται: Γαλλική γλώσσα Α΄ εξαμήνου, ονοματεπώνυμο και τμήμα.  Ο σύνδεσμος για τις εξετάσεις είναι αυτός όπου γίνονταν και οι παραδόσεις.

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/ginou/NOEZ83M3

Ν.Β. Την ίδια ημερομηνία και ώρα θα γίνει και η εμβόλιμη Β΄ εξαμήνου μόνο για τους φοιτητές επί πτυχίω, αφού προηγηθεί δήλωση με μέηλ.

Οι εξετάσεις του Γ΄ εξαμήνου  θα γίνουν την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021, ώρες 19.00-21.30 μέσω της πλατφόρμας skype for business. Δεν θα δώσουν εξετάσεις οι φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολουθούσαν τα μαθήματα και παρουσίασαν είτε προφορική είτε γραπτή εργασία.

Όσοι/όσες θέλουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις καλούνται να το δηλώσουν μέχρι και την Κυριακή 17/1/2021, στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας της διδάσκουσας (ginoueleni@gmail.com), όπου θα αναφέρεται: Γαλλική γλώσσα Γ΄ εξαμήνου, ονοματεπώνυμο και τμήμα. Ο σύνδεσμος για τις εξετάσεις είναι αυτός όπου γίνονταν και οι παραδόσεις.

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/ginou/4CR2Y7KD

 Ν.Β. Την ίδια ημερομηνία και ώρα θα γίνει και η εμβόλιμη Δ΄ εξαμήνου μόνο για τους φοιτητές επί πτυχίω, αφού προηγηθεί δήλωση με μέηλ.

Η Διδάσκουσα

Ελένη Γκίνου


share