Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση

19 / 02 / 2021

Με βάση:

1) το ΦΕΚ που βρίσκεται σε ισχύ αυτή τη στιγμή και αφορά τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

2) τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ.: 380/7.11.2020) με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899) «

3)τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ.: 383/10.11.2020) με θέμα: «Παροχή Πρόσθετων Διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899) σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.»

η Πρακτική Άσκηση με φυσική παρουσία έχει ανασταλεί μέχρι νεωτέρας.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο 2 Φορείς Υποδοχής οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν την Πρακτική Άσκηση με εξ αποστάσεως μεθόδους (βλ. σύνδεσμο προαιτήσεων και επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης)

Προαιτήσεις 19-23/2/2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz9mnmnkP3PFCkNe_wBuOGYRu7GStDpmzNN50muH4kgs-qVw/viewform

Παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για περισσότερες πληροφορίες:

Έφη Γαβριηλίδου
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ
Τηλ. 2310997067

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Ενημέρωση για φοιτητές ΤΜΣ

Είδος αρχείου: pdf1.65 MB

Κατεβάστε το αρχείο

share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: