Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “Αρμονία Ι”

13 / 01 / 2021

                                                                 Διδάσκων: Γ. Θέμελης

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που προτίθενται να συμμετάσχουν  στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Αρμονία Ι και πληρούν τις προϋποθέσεις παρουσιών, να το δηλώσουν στην πλατφόρμα του e -learning :

[ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  Feb 2021].

Θα ακολουθήσουν διαχωρισμός τμημάτων και οδηγίες εξέτασης.

Προθεσμία υποβολής είναι η Κυριακή 17. 01. ώρα 20:00.

Για τη δήλωση αλλά και για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η εγγραφή των ενδιαφερομένων φοιτητών\τριών στο elearning

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, georgthem@gmail.com


share