Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Αγγλικά Ι (ΓΝ2002)-Κ. Φωτιάδου

12 / 01 / 2021

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με ηλεκτρονική κατάθεση εργασίας στο e-learning την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου. Η εργασία  θα περιλαμβάνει μετάφραση μιας σελίδας αγγλικού κειμένου ειδικότητας στα ελληνικά. Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα κείμενα που σας έχω δώσει ή κάποιο δικό σας αρκεί να αναφέρετε την πηγή από την οποία το δανεισθήκατε.
Η διδάσκουσα
Κ. Φωτιάδου


share