Ανακοίνωση για τα μαθήματα Βυζαντινής και Ανατολικής Μουσικής της εβδομάδας 1-6 Νοεμβρίου

29 / 10 / 2021

Αγαπημένα παιδιά,
Τα μαθήματα της πρώτης εβδομάδας Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.
Παρακαλείστε να δείτε τις ανακοινώσεις στα e-learning των αντίστοιχων μαθημάτων για μικρές εργασίες.
Η διδάσκουσα


share