Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Εμμ. Γιαννόπουλου για την Τρίτη 02/11/2021

01 / 11 / 2021

Τα μαθήματα του κ. Εμμ. Γιαννόπουλου, “Η σημασία της Νέας Μεθόδου της ψαλτικής (1814 κ.ε.) για την ελληνική μουσική παράδοση” και “Θεωρία και πράξη ψαλτικής τέχνης”, δε θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 02/11/2021.

Η αναπλήρωσή τους θα ανακοινωθεί μετά από συνεννόηση.


share