Ανακοίνωση για τα μαθήματα του Γ. Σακαλλιέρου την Τετάρτη 27/10

22 / 10 / 2021

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 27/10 τα μαθήματα του Γ. Σακαλλιέρου “Εργαστήρι κιθάρας Ι-ΙΙΙ” και “Εισαγωγή στη μουσικολογία/μουσικές επιστήμες” (σε συνδιδασκαλία με τον Κ. Χάρδα) δεν θα πραγματοποιηθούν. Η αναπλήρωσή τους θα γίνει σε συνεννόηση με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες που τα παρακολουθούν.


share