Ανακοίνωση για τα μαθήματα του διδάσκοντα Δ. Αδάμου

02 / 11 / 2021

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές των μαθημάτων του κ. Αδάμου “Εφαρμογές τεχνολογιών δικτύων δεδομένων και μετάδοσης πολυμέσων στη μουσική εκτέλεση” και “Εισαγωγή στις διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή με εφαρμογές στη μουσική”, ότι ο συντονισμός για τη διεξαγωγή των εβδομαδιαίων διαλέξεων γίνεται μέσω του περιβάλλοντος e-learning.auth.gr.

Ο διδάσκων, Δημήτρης Αδάμος


share