Ανακοίνωση για τα μαθήματα «Θεωρία και πράξη παλαιάς μουσικής Ι» και «Μουσικά σύνολα: παλαιά μουσική Ι & III» του κ. Θεοδώρου Κίτσου

13 / 10 / 2021

Αγαπητοί/-ές φοιτητές/-τριες,

σας εύχομαι να έχετε μια καλή και δημιουργική χρονιά, γεμάτη υγεία. Αναφορικά με τα μαθήματα «Θεωρία και πράξη παλαιάς μουσικής Ι» και «Μουσικά σύνολα: Παλαιά μουσική Ι & ΙΙΙ»:

• η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21.10.2021, ώρα 15:00–18:00 (και όχι 14 & 15.10.2021 λόγω απουσίας του διδάσκοντος στο εξωτερικό) στην γυάλινη αίθουσα και θα είναι θα είναι κοινή για τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες. Έως τότε, οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (tgkitsos@mus.auth.gr) ,στο οποίο να αναφέρουν εν συντομία το κίνητρό τους για την παρακολούθηση των συγκεκριμένων μαθημάτων, τη σχέση τους με την παλαιά μουσική και το επίπεδό τους στο τραγούδι ή σε κάποιο μουσικό όργανο. Τα παραπάνω είναι απαραίτητο προκειμένου να μπορέσει να δημιουργηθεί μια πρώτη εικόνα για το προφίλ της τάξης προκειμένου να καθοριστεί η θεματική και η ύλη του μαθήματος.

• οι συμμετέχοντες/ουσες στο μάθημα «Θεωρία και πράξη παλαιάς Ι» μουσικής οφείλουν να παρακολουθήσουν και το μάθημα «Μουσικά σύνολα: παλαιά μουσική Ι» (το αντίστροφο δεν ισχύει)

• λόγω της εργαστηριακής φύσης των μαθημάτων, ο αριθμός των συμμετεχόντων στο μάθημα «Θεωρία και πράξη παλαιάς μουσικής Ι» είναι κατ’ ανώτατο όριο 10 και στο μάθημα «Μουσικά σύνολα: παλαιά μουσική Ι» είναι κατ’ ανώτατο όριο 12

• προτεραιότητα θα δοθεί σε φοιτητές/-τριες που

α) έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθημάτα Αρμονία Ι και ΙΙ, Ιστορία της μουσικής (των δύο πρώτων εξαμήνων), καθώς και μαθήματα που σχετίζονται με τη δυτική μουσική πριν τον 18ο αιώνα (π.χ. Στοιχεία αναγεννησιακής αντίστιξης κ.ά.)

β) ασχολούνται με το τραγούδι ή κάποιο όργανο (σε ικανοποιητικό επίπεδο) και ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα της ιστορικά ενημερωμένης ερμηνείας και να ασχοληθούν με όργανα εποχής όπως το τσέμπαλο, το λαούτο κ.ά.

Ο διδάσκων, Θεόδωρος Κίτσος


share