Ανακοίνωση δημόσιας υποστήριξης μεταπτυχιακής εργασίας

16 / 02 / 2021

Την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 20:30, η μεταπτυχιακή φοιτήτρια κ. Αναστασία Γκουδίνα του Γεωργίου, θα υποστηρίξει εξ αποστάσεως και διαδικτυακά, τη μεταπτυχιακή της εργασία, με τίτλο: «Κύριλλος Μαρμαρηνός, πρώην Τήνου. Το έργο του».


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: