Ανακοίνωση δημόσιας υποστήριξης μεταπτυχιακής εργασίας

11 / 06 / 2021

Τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:00, ο μεταπτυχιακός φοιτητής κ. Γεώργιος Καραζέρης του Χρήστου, θα υποστηρίξει εξ αποστάσεως και διαδικτυακά, τη μεταπτυχιακή του εργασία, με τίτλο: «Οι θέσεις του Χρωματικού Γένους στο Δοξαστάριον του Ιακώβου Πρωτοψάλτου».


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: