Ανακοίνωση / διαμαρτυρία ΤΜΣ ενάντια στην αστυνομική βία

24 / 01 / 2021

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. θεωρεί ότι η συμμετοχή σε ειρηνική διαδήλωση είναι δημοκρατικό δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη, άρα και κάθε φοιτητή/φοιτήτριας ελληνικού πανεπιστημίου (με τις προϋποθέσεις πάντα της διασφάλισης της δημόσιας υγείας που αφορά στη χρήση μάσκας και αποστάσεων μεταξύ των ειρηνικών διαδηλωτών).

Τα αιτήματα των φοιτητών που αφορούν το τρέχον νομοσχέδιο και τις αλλαγές που φαίνεται να φέρνει στα ζητήματα ασφάλειας και αστυνόμευσης των ιδρυμάτων, αλλά και εισαγωγής και χρόνου φοίτησης στα ιδρύματα (ζητήματα στα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί επίσημα τα συλλογικά όργανα του Α.Π.Θ. αλλά και η Σύνοδος Πρυτάνεων) έχουν δικαίωμα να ακούγονται, να διατυπώνονται δημόσια και να γίνονται ευρύτερα γνωστά και στους πολίτες. Το πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος γνώσης, μάθησης, πολιτισμού και ελεύθερης διακίνησης ιδεών και πρέπει να παραμείνει ως τέτοιο.

Συνεπώς, το Τμήμα είναι αντίθετο σε φαινόμενα χρήσης βίας ή καταστολής απέναντι σε ειρηνικούς διαδηλωτές, και ειδικά αν είναι μέλη της κοινότητας του Α.Π.Θ., και δηλώνει τη στήριξή του στην ελεύθερη, δημόσια και δημοκρατική διατύπωση της γνώμης και της άποψης. Το ΤΜΣ πιστεύει ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα θέμα είναι και αυτονόητες και σεβαστές σε ένα δημοκρατικά θεσπισμένο κράτος αλλά και επίσης ότι η βία -από όπου και αν προέρχεται- δεν αποτελεί ποτέ απάντηση στην διαφωνία.


share