Ανακοίνωση “Αρμονία Ι”

07 / 10 / 2021

Διαχωρισμός σε τμήματα

Προσφέρονται δύο τμήματα Αρμονίας: Τρίτη 10-12 και Τετάρτη 10-12 αίθ. 10.

Ο σύνδεσμος που ακολουθεί παραπέμπει σε google -έγγραφο στο οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε έως και Δευτέρα 11.10. ονοματεπώνυμο και εξάμηνο στο τμήμα της επιλογής σας.

Καθώς η αίθουσα έχει περιορισμένη χωρητικότητα (max 35 άτομα), μην υπερβήτε αυτόν τον αριθμό.

Όσοι/ες έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν και θα έρχονται περιστασιακά, ας μη δηλώσουν.

https://docs.google.com/document/d/1bns8ft6obzp8QVFdB6GwnAAlUnYzz3xA2Bprp8N3ePY/edit?usp=sharing

Πρώτο μάθημα, Τρίτη 12.10.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, georgthem@gmail.com

Διδάσκων: Γ. Θέμελης


share