Αλλαγή ώρας διεξαγωγής του μαθήματος: ” Εισαγωγή στην ελληνική δημοτική μουσική”

07 / 10 / 2020

Τα τρία πρώτα μαθήματα της “Εισαγωγής στην Ελληνική Δημοτική Μουσική” θα ξεκινούν στις 18:30 για να μην υπάρχει πρόβλημα με την δια ζώσης διεξαγωγή του μαθήματος “Εισαγωγή στη Μουσικολογία”


share