Αγγλικά Ι & ΙΙ – Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020

27 / 08 / 2020

Τα μαθήματα Αγγλικά Ι και Ι Ι θα εξετασθούν με κατάθεση εργασίας στο e- learning όπως έγινε με το μάθημα Αγγλικά ΙΙ τον περασμένο Ιούνιο
Η εξεταστέα ύλη υπάρχει στην ιστοσελίδα e learning του Τμήματος , όπως και οδηγίες για το περιεχόμενο της εργασίας αλλά και η ημερομηνία κατάθεσης
Η διδάσκουσα
Κ. Φωτιάδου
Ε-mail επικοινωνίας: kalliopi@lance.auth.gr


share