13ο ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Κέρκυρα 19-21 Νοεμβρίου 2021 (διαδικτυακά)

16 / 11 / 2021

Τα  πέντε  πανεπιστημιακά  τμήματα  μουσικής  και  μουσικολογίας  των  ελληνικών πανεπιστημίων,  δηλαδή  τα  Τμήματα  Μουσικών  Σπουδών  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προβαίνουν για δέκατη τρίτη συναπτή χρονιά στην διοργάνωση του καθιερωμένου και ιδιαιτέρως επιτυχημένου  ετήσιου  μουσικολογικού  συνεδρίου  υπό  την  αιγίδα  της  Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας. Το 2021 ο θεσμός αυτός θα φιλοξενούνταν στην Κέρκυρα, ωστόσο λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών της πανδημίας του Covid19 οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν διαδικτυακά. 
Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες του συνεδρίου θα λάβουν χώρα από την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021. Φέτος η συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης προσφέρει την αφορμή και για το θεματικό  τίτλο του  Συνεδρίου,  δηλαδή  «Μουσική  και  Επανάσταση».  
Με  τον συγκεκριμένο τίτλο επιχειρείται να προκληθεί η παρουσίαση επιστημονικών κειμένων που θα εξερευνούν τη διττή και αμφίδρομη σχέση μεταξύ μουσικής και επαναστάσεων μέσω ενός ποικίλου φάσματος προσεγγίσεων. Ενδεικτικά: αυτονόητη είναι η σύνδεση της  τέχνης  των  ήχων  με  την  πολιτική,  κοινωνική,  οικονομική  ή  άλλη  πλευρά των διαφόρων επαναστατικών κινημάτων, όχι μόνο της Ελληνικής Επανάστασης. Από την άλλη, επαναστάσεις έχουν εκδηλωθεί και μέσα στην ίδια τη μουσική (εμφάνιση νέων τεχνοτροπιών,  αντισυμβατικές  συνθετικές  τεχνικές,  νεωτερικές  μουσικολογικές  και αισθητικές  ή  φιλοσοφικές  προσεγγίσεις,  κατασκευή  νέων  οργάνων  κ.α.) αναδιαμορφώνοντας καταλυτικά το άκουσμα και την επιτελεστική δυναμική της. Το πεδίο  που  δημιουργείται  μέσω  της  δυναμικής  σύνδεσης  συμβατικού/νεωτερικού  σε σχέση  με  τη  μουσική  είναι  ευρύτατο  και  ποικίλο  επιτρέποντας,  αυτονοήτως,  και πλειάδα άλλων προσεγγίσεων. Φυσικά, στο πρόγραμμα του συνεδρίου συμπεριλαμβάνονται καιι προτάσεις μη σχετιζόμενες  με  την  παραπάνω  θεματική  του  συνεδρίου,  το  οποίο  προσφέρει  βήμα στην παρουσίαση της τρέχουσας επιστημονικής έρευνας στον τομέα της μουσικής στην Ελλάδα. 
Ο σύνδεσμος για την διαδικτυακή παρακαλούθηση/συμμετοχή στο 13ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο είναι ο εξής:

https://teleconferenceionio.webex.com/teleconferenceionio/j.php?MTID=md661b138ae88df3308bf0170014fb4fe
Meeting number: 2731 327 7521
Password: qiPapWSV573

Ειδικά για τις πρωινές Παράλληλες Συνεδρίες του Σαββάτου 20.11 και της Κυριακής 21.11 οι σύνδεσμοι έχουν ως εξής:

Για τις Συνεδρίες 6α, 7α, 9α και 10α:

https://teleconferenceionio.webex.com/teleconferenceionio/j.php?MTID=md661b138ae88df3308bf0170014fb4fe
Meeting number: 2731 327 7521
Password: qiPapWSV573

Για τις Συνεδρίες 6β, 7β, 9β και 10β:

https://teleconferenceionio.webex.com/teleconferenceionio/j.php?MTID=m23212233bb889bbd039dfa55679f39ff
Meeting number: 2730 813 3113
Password: 8H3Fcbtfht9

Συνημμένα, ρεπισυνάπτεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 13ου Διατμηματικού Μουσικολογικού Συνεδρίου.

Με χαρά σας αναμένουμε και ευχόμαστε κάθε καλό,
Η Οργανωτική Επιτροπή

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Πρόγραμμα 13ου Μουσικολογικού Συνεδρίου

Είδος αρχείου: pdf565.19 KB

Κατεβάστε το αρχείο

share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: