Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση ΤΜΣ 2020-21 – Περίοδος Α

16 / 09 / 2020

(Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020)

**Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί ως την Κυριακή, 20/9/2019 ώρα 20:00. Όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά όσων επιλεγούν θα πρέπει να κατατεθούν από τη Δευτέρα 21/9/2020 και κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο πρακτικής.**

Οδηγίες Αίτησης Συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση ΤΜΣ 2020-21

Περίοδος Α (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020)

1. Προϋποθέσεις αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα (Περίοδος Α)

Να έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον 6 και όχι περισσότερα από 13 εξάμηνα σπουδών

Να δηλώσετε το μάθημα επιλογής “Πρακτική Άσκηση” (ΓΝ2001) στο Χειμερινό Εξάμηνο 2019

Να έχετε (ή να προμηθευτείτε άμεσα) δικό σας αριθμό μητρώου ΙΚΑ (βλ. οδηγίες παρακάτω)

Να είστε διαθέσιμες/διαθέσιμοι για εργασία μερικής απασχόλησης (15-20 ώρες εβδομαδιαίως) το διάστημα 1/11/2020 – 31/12/2020.

2. Διαδικασία συμπλήρωσης προ-αίτησης ΤΜΣ και αίτησης Δ.Α.ΣΤ.Α.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η προ-αίτησή σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη φόρμα Τ.Μ.Σ. καθώς και να υποβάλετε ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που επιλεγείτε, θα πρέπει άμεσα να συμπληρώσετε και να υποβάλετε τη φόρμα Δ.Α.ΣΤ.Α.

[1] Φόρμα Τ.Μ.Σ.: Ανοίγετε τη φόρμα προ-αίτησης ΤΜΣ στο σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/1IhIcv0mFgNWBWjRuKoG_VVhIhOm2WWAWRgGLEMBtNS8/edit?usp=sharing και αναγράφετε τις θέσεις που σας ενδιαφέρουν (έως 2 επιλογές) με σειρά προτίμησης.

[2] Όταν έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία της αίτησης, πατάτε το κουμπί “SUBMIT” στο τέλος της φόρμας.

[3] Δικαιολογητικά: Επισυνάπτετε την αναλυτική σας βαθμολογία καθώς και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά για ειδικές γνώσεις (π.χ. γλωσσομάθεια, χρήση Η/Υ, επιμόρφωση σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία κλπ.) σε e-mail με τίτλο «Δικαιολογητικά Πρακτικής Άσκησης» και το στέλνετε στην επιστημονικά υπεύθυνη, Ντόρα Ψαλτοπούλου dora.ps@gmail.com

[4] Φόρμα Δ.Α.ΣΤ.Α.: Εφόσον επιλεγείτε και δείτε το όνομά σας στη σχετική ανακοίνωση τη Δευτέρα 21/09, εισέρχεστε στο σύστημα της Δ.Α.ΣΤ.Α. https://dasta.auth.gr με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (username & password), και επιλέγετε “Πρακτική Άσκηση”à “Διαχείριση Πρακτικής Άσκησης” à “Φοιτητές / Φοιτήτριες”. Συμπληρώνετε τη φόρμα, επιλέγοντας τις θέσεις που σας ενδιαφέρουν με πρώτη αυτή στην οποία έχετε αντιστοιχιστεί [από τις θέσεις που επιλέξατε στη φόρμα Τ.Μ.Σ. (όνομα θέσης & επωνυμία φορέα)].

**Η αίτησή σας (φόρμα Τ.Μ.Σ.) καθώς και όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν κατατεθεί το αργότερο μέχρι τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής 20/9**

Για τυχόν τεχνικές απορίες κατά τη συμπλήρωση της φόρμας Δ.Α.ΣΤ.Α. μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Έφη Γαβριηλίδου στο γραφείο πρακτικής άσκησης (praktiki@auth.gr & 2310 997067).

3. Διαδικασία επιλογής / ενημέρωσης επιτυχών συμμετεχόντων

[1] Μετά τη λήξη της πρώτης προθεσμίας, η επιτροπή πρακτικής άσκησης (Ν. Ψαλτοπούλου, Δ. Στεφάνου, Γ. Παπαδέλης) θα αξιολογήσει τις αιτήσεις σας βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

Τα κριτήρια επιλογής του Τμήματος για τη συμμετοχή των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι:

1) Κίνητρα / Λόγοι συμμετοχής (0 – 3)

2) Συνάφεια Ενδιαφερόντων με Προτεινόμενη Θέση (0 – 3)

3) Προηγούμενη Εμπειρία στο Αντικείμενο (0 – 3)

4) Υψηλός Γενικός Βαθμός (0 – 1)

Για τα κριτήρια 1,2 και 3 η μοριοδότηση γίνεται από τον αντίστοιχο επόπτη – μέλος ΔΕΠ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, στην κλίμακα 0 έως 3 (βλ. συνημμένο παράρτημα), ενώ για το κριτήριο 4 δίνεται επιπρόσθετη μοριοδότηση 1 βαθμού για φοιτητές με Μ.Ο. άνω του 8,5 (εφόσον οι φοιτητές αυτοί έχουν ολοκληρώσει άνω του 50% των ECTS που αντιστοιχούν στο εξάμηνό τους).

Για αναλυτικότερη περιγραφή του συστήματος μοριοδότησης, βλ. συνημμένο έγγραφο μαζί με την ανακοίνωση

[2] Είναι σημαντικό να είστε διαθέσιμοι/ες για επικοινωνία μέσω e-mail και να ελέγχετε τα μηνύματά σας τακτικά καθ’ όλη τη διάρκεια των αιτήσεων, ώστε αν η επιτροπή χρειαστεί διευκρινίσεις, να μπορείτε να απαντήσετε εγκαίρως

[3] Εάν δεν επιλεγείτε για πρακτική άσκηση, το μάθημα Ε που έχετε δηλώσει θα διαγραφεί από την αναλυτική σας βαθμολογία.

Οδηγίες χρήσης Συστήματος Πρακτικής Άσκησης ΔΑΣΤΑ: https://dasta.auth.gr/uploaded_files/637048419418572792.pdf  

Αναλυτικές οδηγίες για όλη τη διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα (αίτηση, έκδοση ΑΜΑ ΙΚΑ, συμπλήρωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού, κλπ. )

** Ειδικά για όσους φοιτητές/ όσες φοιτήτριες θα πάνε στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ να απογραφούν γιατί ΔΕΝ έχουν Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (γιατί δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν, γιατί δεν είναι άμεσα/ έμμεσα ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ) θα πρέπει να έχουν μαζί τους μία βεβαίωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης η οποία θα βεβαιώνει ότι ο εν λόγω φοιτητής/τρια θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση και ότι απαιτείται η απογραφή του/της στο ΙΚΑ για την ασφάλιση του/της κατά κινδύνου ατυχήματος (1%). Οι φοιτητές/ήτριες θα έρχονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης να συμπληρώσουν τις βεβαιώσεις, να μπαίνει πρωτότυπη υπογραφή και να πηγαίνουν με αυτή τη βεβαίωση στο ΙΚΑ. **

https://dasta.auth.gr/uploaded_files/635916402119712150.pdf

Επικοινωνία με το γραφείο πρακτικής άσκησης ΑΠΘ: : gavriilidou@auth.gr , τηλ. 2310 997067.

Επικοινωνία με την επιστημονικά υπεύθυνη ΤΜΣ: dora.ps@gmail.com


Ανακοίνωση - Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης ΤΜΣ 2020-21

Κατεβάστε το PDF

Λυπούμαστε, δεν ήταν δυνατή η εμφάνιση του εγγράφου PDF. Μπορείτε να δείτε το PDF εδώ: https://www.mus.auth.gr/website/wp-content/uploads/2020/09/Ανακοίνωση-Οδηγίες-Περίοδος-Α-2020_21-2.pdfshare