Ανακοίνωση για το μάθημα “Ιστορία της Μουσικής (17ος – 19ος αι.)”

18 / 09 / 2020

Οι εξετάσεις του μαθήματος Ιστορία της Μουσικής (17ος – 19ος αι.) θα γίνουν διαδικτυακά στην πλατφόρμα Zoom. Η εξέταση θα γίνει προφορικά σε ομάδες των τριών ατόμων. 

Η σειρά ρυθμίζεται μεταξύ σας μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα άτομα το επίθετο των οποίων αρχίζει από το ίδιο γράμμα.

Στην αίθουσα αναμονής  θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι τουλάχιστον 60 λεπτά πριν από την έναρξη του εκάστοτε ημίωρου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην αίθουσα αναμονής.

To link θα σας κοινοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας (sis.auth.gr) τη Δευτέρα, 21.9.2020, ώστε να είναι τελείως πρόσφατη η υπενθύμιση για τη σύνδεσή σας.

Θα τηρηθεί αλφαβητική σειρά και στις τρεις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί και δεν θα υπάρξουν αλλαγές παρά μόνο σε περιπτώσεις που συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας. 

Καλή επιτυχία!


share