Εργαστήριο Σύγχρονης Μουσικής

Tο Εργαστήρι Σύγχρονης Μουσικής (Contemporary Music Lab) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 στο Τ.Μ.Σ. με την Υπουργική Απόφαση αρ. 60140/Β1/1.9.08 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 1845/12.9.08 τ. Β΄. Η διαδικασία της ίδρυσης ολοκληρώθηκε στις με την εκλογή του Διευθυντή στις 27.2.2009. Όπως αναφέρεται στο ιδρυτικό του καταστατικό, Tο Εργαστήριο Σύγχρονης Μουσικής (Ε.Σ.Μ.) ιδρύθηκε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με σκοπό την εξυπηρέτηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών ανάγκων του Τμήματος και ιδίως της Κατεύθυνσης Σύνθεσης σε Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό επίπεδο. Η έννοια "Σύγχρονη Μουσική" (Σ.Μ.) αναφέρεται στη μουσική του 20ού και του 21ου αιώνα. Τα αντικείμενα του Εργαστηρίου αφορούν στα παρακάτω αντικείμενα:

  1. Μουσική Σύνθεση
  2. Θεωρία και Ανάλυση Σ.Μ.
  3. Εκτέλεση και Ερμηνεία Σ.Μ.
  4. Φιλοσοφία και Αισθητική Σ.Μ.
  5. Παιδαγωγική Σ.Μ.
  6. Ηλεκτρονική Μουσική
  7. Μουσική Ακουστική και Ψυχοακουστική
  8. Οποιοδήποτε αντικείμενο ιστορικής ή/και συστηματικής μουσικολογίας έχει σχέση με την Σ.Μ.

Μέλη


Μιχάλης Λαπιδάκης

Καθηγητής Σύνθεσης

Διευθυντής του Εργαστηρίου


Χρήστος Σαμαράς

Καθηγητής Σύνθεσης


Δημήτριος Παπαγεωργίου

Επίκουρος καθηγητής Σύνθεσης

Ιστοσελίδα


Ιστοσελίδα Εργαστηρίου Σύγχρονης Μουσικής: http://www.cml.web.auth.gr
ΣυνημμέναΜέγεθος
ΦΕΚ 1845/12.9.08 τ. Β΄81.04 KB
Το Εργαστήρι Σύγχρονης Μουσικής του ΑΠΘ σε συνεργασία με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, παρουσιάζει...
Το Εργαστήριο Σύγχρονης Μουσικής του Α.Π.Θ. διοργανώνει συναυλία με θέμα τη μουσική σχέση Ελλάδας κ...
Το Εργαστήριο Σύγχρονης Μουσικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών διοργανώνει διάλεξη της συνθέτριας,...