Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος ότι οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2017-18 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από Δευτέρα 26/2/2018 έως Κυριακή 11/3/2018. Η υποβολή δ...
Mπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στην εφαρμογή: classSchedule.auth | Πρόγραμμα Μαθημάτων και Aιθουσών ΑΠΘ στον παρακάτω σύνδεσμο:...
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, η προθεσμία δηλώσεων εγγραφής του εαρινού εξαμήνου 2017-2018 ορίζεται ως 28 Φεβρουαρίου. Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτι...