Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2017 στο συνημμένο αρχείο της ανακοίνωσης, με διορθώσεις στα μαθήματα του κ. Κίτσου, της κα Στεφάνου και της κας Σαμψών. Το πρόγραμμα...
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, θα πραγματοποιηθεί Ειδική Εξεταστική στο πλαίσιο της Εξεταστικής του Σεπτεμβρίου, για τους φοιτητές που έχουν περατώσει την κανονικ...
Το ΤΜΣ και το Τμ. Θεολογίας Α.Π.Θ. προκηρύσσουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία (Byzantine musical...