* Προσοχή: Έχει γίνει αλλαγή στο μάθημα του κ. Παπαγεωργίου "Ιστορία και θεωρία μουσικής υφής: Τεχνικές σύνθεσης της μουσικής του 20ού αιώνα Ι" και "Τεχνικές σύνθεσης της μουσικής του 20ού α...
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, θα πραγματοποιηθεί Ειδική Εξεταστική στο πλαίσιο της Εξεταστικής του Φεβρουαρίου, για τους φοιτητές που έχουν περατώσει την κανονικ...
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 ανταποδοτικές υποτροφίες σε προπτυχιακούς/ές  και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ή και υποψήφιους διδά...