Ανακοινώνεται ο Αναθεωρημένος Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2017-18.  
Δείτε την συνημμένη διευκρινιστική εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 155925/Ζ1/19-9-2017 η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ορίζει μεταξύ άλλων τι...
Γίνεται γνωστό ότι η ορκωμοσία των τελειόφοιτων του Τμήματος θα γίνει την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 την 12 μ. στο φουαγιέ του κτιρίου του Τμήματος στη Θέρμη, 1ος όροφος (απέναντ...