Ανακοινώνεται το τροποποιημένο πρόγραμμα της Εξεταστικής και Ειδικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2015. Επισημαίνεται ότι σε κάποια μαθήματα έχουν γίνει αλλαγές στις ημέρες και ώρες διεξαγωγής τ...
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 (απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. α...
Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος 2014-15.