Προκηρύξεις

Δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για θέσεις σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 - 2017/2018

Μπορείτε να δείτε τη συνημμένη προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε/θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες:

1) Οικονομική 

2) Μακεδονικές Αγγελίες

3) Λόγος

4) Ναυτεμπορική 

για την κάλυψη θέσεων ειδικών επιστημόνων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Δημοσίευση προκήρυξης θέσης αναπληρωτή καθηγητή - Ιστορική Μουσικολογία με έμφαση στη Νεοελληνική Μουσική του 19ου και 20ου αιώνα

Ανακοινώνεται ότι προκηρύχθηκε μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ιστορική Μουσικολογία με έμφαση στη Νεοελληνική Μουσική του 19ου και 20ου αιώνα" (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3909).

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 1295/13-12-2017 τ. Γ' και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Φεβρουαρίου 2018.

Δημοσίευση προκήρυξης θέσης αναπληρωτή καθηγητή - Ιστορική Μουσικολογία

Ανακοινώνεται ότι προκηρύχθηκε μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ιστορική Μουσικολογία" (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3908).

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 1295/13-12-2017 τ. Γ' και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Φεβρουαρίου 2018.

Δημοσίευση προκήρυξης θέσης επίκουρου καθηγητή - Εθνομουσικολογία

Ανακοινώνεται ότι προκηρύχθηκε μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Εθνομουσικολογία" (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3910).

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 1295/13-12-2017 τ. Γ' και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Φεβρουαρίου 2018.

Δημοσίευση προκήρυξης θέσης αναπληρωτή καθηγητή - Μουσική Ακουστική με έμφαση στην Ψυχοακουστική και στην Επεξεργασία Σήματος

Ανακοινώνεται ότι προκηρύχθηκε μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Μουσική Ακουστική με έμφαση στην Ψυχοακουστική και στην Επεξεργασία Σήματος" (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3907).

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 1295/13-12-2017 τ. Γ' και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Φεβρουαρίου 2018.

Syndicate content
Στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικολογικού Συνεδρίου Υποψήφιων Διδακτόρων "Η μουσικολογία εν δράσει: Μο...
Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων “Η μουσικολογία εν δράσει: μουσικές του παρελθ...
Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή τα...