Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Έτους 2017-18

Ανακοινώνεται ο Αναθεωρημένος Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2017-18.

Διευκρινίσεις για μετάβαση στο νέο ΠΠΣ

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Σας ανακοινώνουμε ένα σύντομο κείμενο με διευκρινίσεις για την μετάβαση φοιτητών/τριών παλαιότερων προγραμμάτων σπουδών στο νέο πρόγραμμα σπουδών 2017-2018.

Για προσωπικές ερωτήσεις/διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιο από τα μέλη της επιτροπής του προγράμματος σπουδών.

Λειτουργία βιβλιοθήκης Τρίτη 27/8/18

 Την Τρίτη 27/3/18 η βιβλιοθήκη δε θα λειτουργήσει το απόγευμα.

Αναβολή μαθήματος "Μουσικοί κατάλογοι" του κ. Μπαζμαδέλη

Το μάθημα Μουσικοί κατάλογοι, αρχεία και εργαλεία βιβλιογραφικής έρευνας" της Τρίτης 27/2/18 αναβάλλεται.

Την ίδια ημέρα η βιβλιοθήκη δε θα λειτουργήσει το απόγευμα.

Αναβολή μαθήματος της κ. Γεροθανάση

Το μάθημα της Δευτέρας 26/2 "Μορφές και δραματουργία του μουσικού θεάτρου του 20ου αιώνα" δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.

Syndicate content
Στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικολογικού Συνεδρίου Υποψήφιων Διδακτόρων "Η μουσικολογία εν δράσει: Μο...
Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων “Η μουσικολογία εν δράσει: μουσικές του παρελθ...
Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή τα...