Μεταπτυχιακά

Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής κ. Απόστολου Λάσχου

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 472/16.3.18 ενέκρινε τη σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος, κ. Απόστολου Λάσχου.

Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής κ. Δανάης Γιωγιού

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 472/16.3.18 ενέκρινε τη σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος, κ. Δανάης Γιωγιού.

Ορισμός θέματος διδακτορικής διατριβής της κ. Ευθυμίας Ράτσου

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 471/23.2.18 ενέκρινε το θέμα της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κ. Ευθυμίας Ράτσου με τίτλο: «Η Μουσική στον Κινηματογράφο. Τάσεις και προσεγγίσεις στη σύνθεση της μη διηγητικής μουσικής του κινηματογραφικού έργου μυθοπλασίας».

Ορισμός θέματος διδακτορικής διατριβής της κ. Μαρίας-Δέσποινας Λουκίδου

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 471/23.2.18 ενέκρινε το θέμα της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κ. Μαρίας-Δέσποινας Λουκίδου με τίτλο: «Τα Σταυροθεοτόκια στη βυζαντινή μουσική και το Stabat Mater στις δυτικές μουσικές παραδόσεις».

Ορισμός θέματος διδακτορικής διατριβής της κ. Αικατερίνης Κωνσταντίνου

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 470/19.1.18 ενέκρινε το θέμα της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κ. Αικατερίνης Κωνσταντίνου με τίτλο: "Μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού: Από την εθνομουσικολογική έρευνα στη μουσική εκπαίδευση και πράξη".

Syndicate content
Στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικολογικού Συνεδρίου Υποψήφιων Διδακτόρων "Η μουσικολογία εν δράσει: Μο...
Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων “Η μουσικολογία εν δράσει: μουσικές του παρελθ...
Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή τα...