Μεταπτυχιακά

Ορισμός θέματος διδακτορικής διατριβής της κ. Δέσποινας-Ευφροσύνης Γιαννακοπούλου

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 469/15.12.17 ενέκρινε το θέμα της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κ. Δέσποινας-Ευφροσύνης Γιαννακοπούλου με τίτλο: "Οι μουσικοθεραπευτικές ιδιότητες της βυζαντινής (εκκλησιαστικής και παραδοσιακής) μουσικής σε παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης".

Ορισμός θέματος διδακτορικής διατριβής της κ. Ξένιας Κωνσταντινίδου

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 469/15.12.17 ενέκρινε το θέμα της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κ. Ξένιας Κωνσταντινίδου με τίτλο: "Το μουσικό ύφος του Γεώργιου Πονηρίδη μέσα από τα έργα του για σόλο πιάνο: Γενική επισκόπηση και ανάλυση αντιπροσωπευτικών έργων".

Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής κ. Αικατερίνης Πενήντα

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 469/15.12.17 ενέκρινε τη σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος, κ. Αικατερίνης Πενήντα.

Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής κ. Ευθυμίας Ράτσου

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 469/15.12.17 ενέκρινε τη σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος, κ. Ευθυμίας Ράτσου.

Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής κ. Αικατερίνης Κωνσταντίνου

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 467/24.11.17 ενέκρινε τη σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος, κ. Αικατερίνης Κωνσταντίνου.

Syndicate content
Transitional Mirrors Το Εργαστήρι Σύγχρονης Μουσικής παρουσιάζει ένα απόγευμα ζωντανής ηλεκτροακου...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΛΙΑ ΤΗΣ Κ. ΕΥΑΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Coaching και mentoring στην εκπαίδευση». ΔΕΥΤΕ...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2017υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής ΕταιρείαςΘεσσαλονί...