Μεταπτυχιακά

Αντικατάσταση μέλους τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής υποψήφιας διδάκτορος κ. Χαρίκλειας Σαββίδου

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 480/18.05.18 αποφάσισε την αντικατάσταση μέλους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος κ. Χαρίκλειας Σαββίδου.

Αντικατάσταση μέλους τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής υποψήφιου διδάκτορα κ. Ζήση Σέγκλια

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 480/18.05.18 αποφάσισε την αντικατάσταση μέλους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος κ. Ζήση Σέγκλια.

Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής κ. Χρήστου Λενούτσου

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 480/18.5.18 ενέκρινε τη σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος, κ. Χρήστου Λενούτσου.

Ορισμός θέματος διδακτορικής διατριβής της κ. Δανάης Γιωγιού

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 473/20.4.18 ενέκρινε το θέμα της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κ. Δανάης Γιωγιού με τίτλο: «Συναισθηματική, κινητοποιητήρια και διαπροσωπική ανταπόκριση των παιδιών με κοχλιακά εμφυτεύματα μέσω του κλινικού αυτοσχεδιασμού στην Μουσικοθεραπεία».

Ορισμός θέματος διδακτορικής διατριβής του κ. Απόστολου Λάσχου

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 473/20.4.18 ενέκρινε το θέμα της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Απόστολου Λάσχου με τίτλο: «Ο ρόλος της θεραπευτικής σχέσης στην ανάπτυξη του λόγου παιδιών με αυτισμό στο πλαίσιο συνεδριών Μουσικοθεραπείας».

Syndicate content
Ο υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Μουσικών Σπουδών, Χρίστος Ντόβας (τάξη Χρ. Σαμαρά) πήρε το Α’ Βρ...
Διεθνές συνδυαστικό συνέδριο Fifth International Conference on Analytical Approaches to World Musi...
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 2017  στο πλαίσιο του μαθήματος «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣ...