Μεταπτυχιακά

Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής κ. Ελένης Ράλλη

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 466/20.10.17 ενέκρινε τη σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος, κ. Ελένης Ράλλη.

Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής κ. Ξένιας Κωνσταντινίδου

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 465/22.09.17 ενέκρινε τη σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος, κ. Ξένιας Κωνσταντινίδου.

Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής κ. Δέσποινας-Ευφροσύνης Γιαννακοπούλου

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 465/22.09.17 ενέκρινε τη σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος, κ. Δέσποινας-Ευφροσύνης Γιαννακοπούλου.

Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής υποψήφιου διδάκτορα κ. Δημοσθένη Σπανουδάκη

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 465/22.09.17 αποφάσισε τον ορισμό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος κ. Δημοσθένη Σπανουδάκη.

Αντικατάσταση μέλους τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής υποψήφιου διδάκτορα κ. Δημοσθένη Σπανουδάκη

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 465/22.09.17 αποφάσισε την αντικατάσταση μέλους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος κ. Δημοσθένη Σπανουδάκη.

Syndicate content
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΛΙΑ ΤΗΣ Κ. ΕΥΑΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Coaching και mentoring στην εκπαίδευση». ΔΕΥΤΕ...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2017υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής ΕταιρείαςΘεσσαλονί...
                ...