Διοικητικά

Ωράριο Γραμματείας Παρασκευής 27/10/2017

Λόγω ημιαργίας η Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών θα λειτουργήσει έως τις 13:30 την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου.

Πρακτικό υποψηφιοτήτων για εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Παρακαλούμε ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Λειτουργία του Τμήματος κατά το διάστημα των θερινών διακοπών

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2926/10&13-6-2016, έχοντας υπόψη το άρθρο 39 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΑΠΘ (ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/5-9-2000), αποφάσισε οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου να παραμείνουν κλειστές, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2016 έως και 19-8-2016.

Απόφαση Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων Α.Π.Θ.

"Σας ενημερώνουμε ότι η χθεσινή μας μαζική Γενική Συνέλευση αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία

τη συνέχιση και περιφρούρηση της απεργίας

Στάση εργασίας στις 14 Μαρτίου 2013

Ανακοινώνεται το έγγραφο του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Α.Π.Θ. σχετικά με στάση εργασίας στις 14 Μαρτίου 2013 από τις 11.00 π.μ. και μετά.

Syndicate content
Ο υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Μουσικών Σπουδών, Χρίστος Ντόβας (τάξη Χρ. Σαμαρά) πήρε το Α’ Βρ...
Διεθνές συνδυαστικό συνέδριο Fifth International Conference on Analytical Approaches to World Musi...
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 2017  στο πλαίσιο του μαθήματος «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣ...