Κίτσιος Γεώργιος

Βαθμίδα

Λέκτορας

Τίτλοι σπουδών

 • Διδακτορικό Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006)
 • Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1996)
 • Πτυχίο Φυγής, Ωδείο «Ελικών» (1998)
 • Δίπλωμα Βιολιού, Ορφείο Ωδείο (1995)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση (α): Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: +30-2310-992499
E-mail: gkitsios@mus.auth.gr
Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/gkitsios/
Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 15:00-18:00, Πέμπτη 12:00-15:00

Γνωστικό αντικείμενο

Εθνομουσικολογία

Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης

1048/17.12.2007 τ. Γ'

Φ.Ε.Κ. Διορισμού

1293/31-12-10 τ. Γ'

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ιστορική Εθνομουσικολογία
 • Αστική Εθνομουσικολογία
 • Ιστορικά και σύγχρονα δημοφιλή μουσικά ιδιώματα

Τίτλοι μαθημάτων

 • Ειδικοί τομείς νεοελληνικής μουσικής: Ελληνική αστική λαϊκή μουσική
 • Ειδικοί τομείς της Εθνομουσικολογίας: Ιστορική Εθνομουσικολογία
 • Ειδικοί τομείς ιστορίας της μουσικής: Ανθρωπολογία της μουσικής
 • Θεωρία και ιστορία της μουσικής υφής: Μουσικές του κόσμου
ΣυνημμέναΜέγεθος
Kitsios-picture.jpg30.44 KB
Στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικολογικού Συνεδρίου Υποψήφιων Διδακτόρων "Η μουσικολογία εν δράσει: Μο...
Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων “Η μουσικολογία εν δράσει: μουσικές του παρελθ...
Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή τα...