Παστιάδης Κωνσταντίνος

Βαθμίδα

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

Τίτλοι σπουδών

  • 2002: Διδακτορικό Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ.
  • 1992: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: +30-2310-992487
E-mail: pastiadi@mus.auth.gr
Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/pastiadi/
Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα-Τρίτη 12:00-14:00. Επίσης, όλες τις ημέρες μετά από συνεννόηση.

Γνωστικό αντικείμενο

Μουσική ακουστική με έμφαση στην ψυχοακουστική και την επεξεργασία σήματος

Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης

559/10.08.2011 τ. Γ΄

Φ.Ε.Κ. Διορισμού

1094/11.10.12 τ. Γ΄

Φ.Ε.Κ. Μονιμοποίησης

1181/23-11-2016 τ. Γ΄

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Επεξεργασία και ανάλυση μουσικών ακουστικών σημάτων. Ακουστική μουσικών οργάνων. Επεξεργασία και ανάλυση σημάτων τραγουδιστής φωνής. Στατιστικές και χρόνο-συχνοτικές προσεγγίσεις. Μελέτη και ανάλυση μη-γραμμικών φαινομένων/συστημάτων στη μουσική ακουστική. Αναγνώριση-ταυτοποίηση μουσικών ηχητικών σημάτων. Νευρωνικά δίκτυα. Δυναμικός προγραμματισμός. Ανάλυση διαταραχών. Απεικονιστικές μέθοδοι, κ.ά.

Ψυχοακουστική. Ψυχοφυσικές μέθοδοι και εφαρμογές στην μουσική και την αντίληψη μουσικών ηχητικών ερεθισμάτων. Υπολογιστικά μοντέλα ακουστικής φυσιολογίας, αντίληψης και παραγωγής μουσικών ηχητικών ερεθισμάτων. Ανάπτυξη δοκιμασιών-συστημάτων λήψης, επεξεργασίας και ανάλυσης συμπεριφορικών και αντικειμενικών δεδομένων. Επεξεργασία και ανάλυση νευροφυσιολογικών σημάτων σε εφαρμογές αντίληψης μουσικής. Πολυτροπικές προσεγγίσεις.

Τίτλοι μαθημάτων

Προπτυχιακά (Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.)

  • Εφαρμογές Μουσικής Ακουστικής με Υπολογιστικές Τεχνικές
  • Εισαγωγή στην ακουστική των μουσικών οργάνων
  • Εκπαιδευτική τεχνολογία και μουσική

Μεταπτυχιακά (σε συνεργασία και με άλλους διδάσκοντες στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών")

  • Φυσική και τεχνητή αντίληψη
  • Επεξεργασία σημάτων ήχου
  • Επεξεργασία φυσικής γλώσσας και φωνής
  • Πολυμεσική παραγωγή (εργαστηριακό μάθημα)
  • DVD Authoring (εργαστηριακό μάθημα)
Διεθνές συνδυαστικό συνέδριο Fifth International Conference on Analytical Approaches to World Musi...
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 2017  στο πλαίσιο του μαθήματος «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣ...
Ρεσιτάλ της Jana Luksts - πιάνο, με έργα νέων συνθετών από τη Θεσσαλονίκη SPACELAB, Μοναστηρίου 18,...