Παπαδέλης Γεώργιος

Βαθμίδα

Αναπληρωτής καθηγητής

Τίτλοι σπουδών

 • 1990 - Πτυχιούχος του Tμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών, A.Π.Θ.
 • 1999 - Διδάκτορας Μουσικολογίας του Tμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών, A.Π.Θ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση (α'): Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση (β'): Αγ. Αικατερίνης, 57010 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
Τηλέφωνο: +30-2310-991827
E-mail: papadeli@mus.auth.gr
Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/~papadeli
Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 10:00-12:00, Τρίτη 12:00-14:00

Γνωστικό αντικείμενο

Μουσική Ακουστική και Πληροφορική της Μουσικής

Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης

314/8.4.2015 τ. Γ΄

Φ.Ε.Κ. Διορισμού

1329/23.12.2016 τ. Γ'

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Αντίληψη χαρακτηριστικών του ήχου και της μουσικής
 • Αντίληψη του μουσικού ρυθμού
 • Υπολογιστικά μοντέλα της περιφερικής ακουστικής επεξεργασίας
 • Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για τη μέτρηση και αξιολόγηση μουσικών δεξιοτήτων
 • Χαρακτηριστικά της αντίληψης της μουσικής σε άτομα με διαταραχές στη ανάπτυξη της γλώσσας και του γραμματισμού
 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων με ενσωμάτωση τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
 • Καταληπτότητα του λόγου και αντίληψη χαρακτηριστικών της μουσικής σε άτομα με προβλήματα ακοής και χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων

Τίτλοι μαθημάτων

1. Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

 • Εισαγωγή στη Μουσική Ακουστική
 • Εισαγωγή στην Ψυχοακουστική και τη Γνωστική Ψυχολογία της Μουσικής
 • Το MIDI και η ηλεκτρονική ενορχήστρωση στη μουσική παραγωγή

2. Δι-ιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών"

 • Φυσική και τεχνητή αντίληψη (συνδιδασκαλία)
 • Νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα – Ηλεκτρονική εκπαίδευση (συνδιδασκαλία)
 • Εργαστήριο μουσικής παραγωγής (συνδιδασκαλία)
Διεθνές συνδυαστικό συνέδριο Fifth International Conference on Analytical Approaches to World Musi...
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 2017  στο πλαίσιο του μαθήματος «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣ...
Ρεσιτάλ της Jana Luksts - πιάνο, με έργα νέων συνθετών από τη Θεσσαλονίκη SPACELAB, Μοναστηρίου 18,...