Λαπιδάκη Eλένη

Βαθμίδα

Καθηγήτρια

Τίτλοι σπουδών

  • PhD. in Music Education (School of Music, Northwestern University, Evanston, IL, U.S.A.).
  • Διεθνές βραβείο "Μost Outstanding Dissertation in Music Education" από το Συμβούλιο για την Έρευνα στη Μουσική Εκπαίδευση (Council for Research in Music Education).
  • M.A. in Music Education (School of Music, Ohio State University, Columbus, Ohio, U.S.A.)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλ.& Voicemail (γραφείο): +30-2310-991807
Fax: +30-2310-991815
E-mail: lapidaki@mus.auth.gr
Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/lapidaki
Website ερευνητικού έργου C.A.L.M. (Community Action in Learning Music): http://calm.web.auth.gr
Ώρες συνεργασίας: Πέμπτη 15:15-22:00

Γνωστικό αντικείμενο

Μουσική Παιδαγωγική

Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης

331/15.4.2015 τ. Γ’

Φ.Ε.Κ. Διορισμού

1292/18.12.2015 τ. Γ'

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Μουσική εκπαίδευση
  • Δημιουργικότητα και «κοινότητες μάθησης,
  • Μουσική ψυχολογία,
  • Εμπειρία του μουσικού χρόνου και του tempo
  • Κοινωνικές και Μουσικοψυχολογικές εκφάνσεις της μουσικής συμπεριφοράς,
  • Μουσικές Ταυτότητες

Τίτλοι μαθημάτων

Transitional Mirrors Το Εργαστήρι Σύγχρονης Μουσικής παρουσιάζει ένα απόγευμα ζωντανής ηλεκτροακου...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΛΙΑ ΤΗΣ Κ. ΕΥΑΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Coaching και mentoring στην εκπαίδευση». ΔΕΥΤΕ...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2017υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής ΕταιρείαςΘεσσαλονί...