Καϊμάκης Iωάννης

Βαθμίδα

Καθηγητής

Τίτλοι σπουδών

 • Ludwig-Maximilians Universität München – (Musikwissenschaft, Byzantinische Kunst, Voelkerkunde). Σπουδές μουσικολογίας, βυζαντινής τέχνης και λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Magister artium
 • Ludwig-Maximilians Universität München - Διδακτορική διατριβή στην Ιστορική Μουσικολογία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. - Dr.phil.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: +30-2310-991804
E-mail: kaimaki@mus.auth.gr
Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/kaimaki/greek/
Ιστολόγιο: http://blogs.auth.gr/kaimaki/didaktiko_ergo/
Ώρες συνεργασίας: (με ραντεβού) Τρίτη 13:00-18:00

Γνωστικό αντικείμενο

Ιστορική Μουσικολογία:Μουσικοθεατρική πράξη της παραδοσιακής μουσικής

Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης

548/15-6-15 τ. Γ'

Φ.Ε.Κ. Διορισμού

1303/20-12-16 τ. Γ'

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Εθνομουσικολογία,
 • Οργανολογία της Ανατολής: Δημιουργία της έκθεσης μουσικών οργάνων της Μεσογείου με τίτλο "Μεσογειακά ηχοχρώματα",
 • Φωνητική και οργανική μουσική της Ελλάδας,
 • Επιτόπιες έρευνες-Δημιουργία αρχείου ηχογραφήσεων δημοτικής μουσικής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών,
 • Εθνομουσικολογία και μουσική πράξη μέσα από τη δημιουργία και τις καλλιτεχνικές-ερευνητικές δραστηριότητες της φοιτητικής ομάδας "Μουσικό Πολύτροπο": επιτόπια έρευνα με ηχογραφήσεις αυθεντικών εκτελεστών, μουσικοπαιδαγωγική και μουσικοθεατρική διαδικασία-σκηνική παρουσία,
 • Παλαιογραφία ευρωπαϊκής μουσικής-Δημιουργία συνόλων παλαιάς μουσικής,
 • Νεοέλληνες συνθέτες-Δημιουργία αρχείου Ελλήνων συνθετών με συνεντεύξεις, συνθέσεις και ηχητικό υλικό των έργων τους

Τίτλοι μαθημάτων

 • Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία και μουσική λαογραφία
 • Εισαγωγή στην ελληνική δημοτική μουσική
 • Μουσικά Σύνολα
Στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικολογικού Συνεδρίου Υποψήφιων Διδακτόρων "Η μουσικολογία εν δράσει: Μο...
Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων “Η μουσικολογία εν δράσει: μουσικές του παρελθ...
Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή τα...