Καϊμάκης Iωάννης

Βαθμίδα

Καθηγητής

Τίτλοι σπουδών

 • Ludwig-Maximilians Universität München – (Musikwissenschaft, Byzantinische Kunst, Voelkerkunde). Σπουδές μουσικολογίας, βυζαντινής τέχνης και λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Magister artium
 • Ludwig-Maximilians Universität München - Διδακτορική διατριβή στην Ιστορική Μουσικολογία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. - Dr.phil.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: +30-2310-991804
E-mail: kaimaki@mus.auth.gr
Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/kaimaki/greek/
Ιστολόγιο: http://blogs.auth.gr/kaimaki/didaktiko_ergo/
Ώρες συνεργασίας: (με ραντεβού) Τρίτη 13:00-18:00

Γνωστικό αντικείμενο

Ιστορική Μουσικολογία:Μουσικοθεατρική πράξη της παραδοσιακής μουσικής

Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης

548/15-6-15 τ. Γ'

Φ.Ε.Κ. Διορισμού

1303/20-12-16 τ. Γ'

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Εθνομουσικολογία,
 • Οργανολογία της Ανατολής: Δημιουργία της έκθεσης μουσικών οργάνων της Μεσογείου με τίτλο "Μεσογειακά ηχοχρώματα",
 • Φωνητική και οργανική μουσική της Ελλάδας,
 • Επιτόπιες έρευνες-Δημιουργία αρχείου ηχογραφήσεων δημοτικής μουσικής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών,
 • Εθνομουσικολογία και μουσική πράξη μέσα από τη δημιουργία και τις καλλιτεχνικές-ερευνητικές δραστηριότητες της φοιτητικής ομάδας "Μουσικό Πολύτροπο": επιτόπια έρευνα με ηχογραφήσεις αυθεντικών εκτελεστών, μουσικοπαιδαγωγική και μουσικοθεατρική διαδικασία-σκηνική παρουσία,
 • Παλαιογραφία ευρωπαϊκής μουσικής-Δημιουργία συνόλων παλαιάς μουσικής,
 • Νεοέλληνες συνθέτες-Δημιουργία αρχείου Ελλήνων συνθετών με συνεντεύξεις, συνθέσεις και ηχητικό υλικό των έργων τους

Τίτλοι μαθημάτων

 • Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία και μουσική λαογραφία
 • Εισαγωγή στην ελληνική δημοτική μουσική
 • Μουσικά Σύνολα
Διεθνές συνδυαστικό συνέδριο Fifth International Conference on Analytical Approaches to World Musi...
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 2017  στο πλαίσιο του μαθήματος «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣ...
Ρεσιτάλ της Jana Luksts - πιάνο, με έργα νέων συνθετών από τη Θεσσαλονίκη SPACELAB, Μοναστηρίου 18,...