Γουλάκη-Bουτυρά Aλεξάνδρα

Βαθμίδα

Καθηγήτρια

Τίτλοι σπουδών

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: +30-2310-991802 E-mail: voutyra@mus.auth.gr
Βιογραφικό
Δημοσιεύσεις
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 9:00-10:00 και 14:00-16:00

Γνωστικό αντικείμενο

Μουσική Εικονογραφία

Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης

-

Φ.Ε.Κ. Διορισμού

173/3.11.1999 τ. ΝΠΔΔ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Μουσική Εικονογραφία
  • Ιστορία της Τέχνης και του Πολιτισμού
  • Νεοελληνική Γλυπτική

Τίτλοι μαθημάτων

  • Ιστορία των Εικαστικών Τεχνών: Η τέχνη στην αρχαιότητα
  • Ιστορία των Εικαστικών Τεχνών: Μουσική Εικονογραφία: Ένα μοντέλο προσέγγισης της μουσικής (προϋποθέσεις-στόχοι-εφαρμογές)
  • Ειδικοί Τομείς Ιστορίας της Μουσικής: Μουσική εικονογραφία στην αρχαιότητα
  •  
Στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικολογικού Συνεδρίου Υποψήφιων Διδακτόρων "Η μουσικολογία εν δράσει: Μο...
Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων “Η μουσικολογία εν δράσει: μουσικές του παρελθ...
Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή τα...