Συνέντευξη υποψηφίων για εισαγωγή στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία"

Η συνέντευξη των υποψηφίων για εισαγωγή στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία" έτους 2017-18 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 13.00 κ.ε. στο γραφείο 4 του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. Παρακαλούνται όσοι από τους υποψηφίους δυσκολεύονται με την παραπάνω ώρα προσέλευσης, να αποστείλουν μήνυμα στην διεύθυνση emmgiann@gmail.com

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικολογικού Συνεδρίου Υποψήφιων Διδακτόρων "Η μουσικολογία εν δράσει: Μο...
Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων “Η μουσικολογία εν δράσει: μουσικές του παρελθ...
Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή τα...