Συνέντευξη υποψηφίων για εισαγωγή στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία"

Η συνέντευξη των υποψηφίων για εισαγωγή στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία" έτους 2017-18 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 13.00 κ.ε. στο γραφείο 4 του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. Παρακαλούνται όσοι από τους υποψηφίους δυσκολεύονται με την παραπάνω ώρα προσέλευσης, να αποστείλουν μήνυμα στην διεύθυνση emmgiann@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΛΙΑ ΤΗΣ Κ. ΕΥΑΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Coaching και mentoring στην εκπαίδευση». ΔΕΥΤΕ...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2017υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής ΕταιρείαςΘεσσαλονί...
                ...