Σύνταξη Επιστημονικού Λόγου στα Αγγλικά

Κωδικός: 
ΥΓ3105
ECTS: 
4
Διδακτικές μονάδες: 
3

Το μάθημα αφορά στην εξοικείωση με τις συμβάσεις του αγγλικού επιστημονικού λόγου, τόσο σε επίπεδο ανάγνωσης, αποδελτίωσης και κριτικής όσο και σε επίπεδο συγγραφής πρωτότυπων ακαδημαΪκών κειμένων. Μέσα από αναγνώσεις, ασκήσεις και ατομικές εργασίες, οι φοιτητές μαθαίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά δομής και ύφους των ακαδημαϊκών εργασιών στα αγγλικά, και εξοικειώνονται πρακτικά με τις στοιχειώδεις αρχές βιβλιογραφικής έρευνας, από την εύρεση τεκμηρίων σε βιβλιοθήκες μέχρι την εφαρμογή βιβλιογραφικών προτύπων αναφορών και την αποφυγή της λογοκλοπής.

Transitional Mirrors Το Εργαστήρι Σύγχρονης Μουσικής παρουσιάζει ένα απόγευμα ζωντανής ηλεκτροακου...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΛΙΑ ΤΗΣ Κ. ΕΥΑΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Coaching και mentoring στην εκπαίδευση». ΔΕΥΤΕ...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2017υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής ΕταιρείαςΘεσσαλονί...