Σύνταξη Επιστημονικού Λόγου στα Αγγλικά

Κωδικός: 
ΥΓ3105
ECTS: 
4
Διδακτικές μονάδες: 
3

Το μάθημα αφορά στην εξοικείωση με τις συμβάσεις του αγγλικού επιστημονικού λόγου, τόσο σε επίπεδο ανάγνωσης, αποδελτίωσης και κριτικής όσο και σε επίπεδο συγγραφής πρωτότυπων ακαδημαΪκών κειμένων. Μέσα από αναγνώσεις, ασκήσεις και ατομικές εργασίες, οι φοιτητές μαθαίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά δομής και ύφους των ακαδημαϊκών εργασιών στα αγγλικά, και εξοικειώνονται πρακτικά με τις στοιχειώδεις αρχές βιβλιογραφικής έρευνας, από την εύρεση τεκμηρίων σε βιβλιοθήκες μέχρι την εφαρμογή βιβλιογραφικών προτύπων αναφορών και την αποφυγή της λογοκλοπής.

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικολογικού Συνεδρίου Υποψήφιων Διδακτόρων "Η μουσικολογία εν δράσει: Μο...
Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων “Η μουσικολογία εν δράσει: μουσικές του παρελθ...
Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή τα...