Σύνταξη Επιστημονικού Λόγου στα Αγγλικά

Κωδικός: 
ΥΓ3105
ECTS: 
4
Διδακτικές μονάδες: 
3

Το μάθημα αφορά στην εξοικείωση με τις συμβάσεις του αγγλικού επιστημονικού λόγου, τόσο σε επίπεδο ανάγνωσης, αποδελτίωσης και κριτικής όσο και σε επίπεδο συγγραφής πρωτότυπων ακαδημαΪκών κειμένων. Μέσα από αναγνώσεις, ασκήσεις και ατομικές εργασίες, οι φοιτητές μαθαίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά δομής και ύφους των ακαδημαϊκών εργασιών στα αγγλικά, και εξοικειώνονται πρακτικά με τις στοιχειώδεις αρχές βιβλιογραφικής έρευνας, από την εύρεση τεκμηρίων σε βιβλιοθήκες μέχρι την εφαρμογή βιβλιογραφικών προτύπων αναφορών και την αποφυγή της λογοκλοπής.

Ο υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Μουσικών Σπουδών, Χρίστος Ντόβας (τάξη Χρ. Σαμαρά) πήρε το Α’ Βρ...
Διεθνές συνδυαστικό συνέδριο Fifth International Conference on Analytical Approaches to World Musi...
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 2017  στο πλαίσιο του μαθήματος «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣ...