Πιάνο Ι (Κατεύθυνση σύνθεσης)

Κωδικός: 
ΥΘ3001
ECTS: 
3
Διδακτικές μονάδες: 
3

Στο μάθημα διδάσκονται έργα για πιάνο του 20ού αιώνα. Σκοπός του μαθήματος, εκτός από τη βελτίωση της τεχνικής ικανότητας του εκτελεστή, είναι να αποκτήσει ο φοιτητής/φοιτήτρια μια σαφή εικόνα των κύριων συνθετικών τάσεων και κινημάτων του 20ού αιώνα μέσα από την μελέτη των πιανιστικών έργων. Επικεντρώνεται στους συνθέτες Debussy, Satie, Bartók, Hindemith, Σκαλκώτα, Schönberg, Webern, Dallapiccola, Messiaen.

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικολογικού Συνεδρίου Υποψήφιων Διδακτόρων "Η μουσικολογία εν δράσει: Μο...
Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων “Η μουσικολογία εν δράσει: μουσικές του παρελθ...
Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή τα...