Βιβλιοθήκη

Ωράριο Λειτουργίας

Ωράριο 2017 - 2018
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 08:30–15:00
Τρίτη: 08:30–18:00
Πέμπτη: 08:30–20:00

Για όποια έκτακτη αλλαγή στο πρόγραμμα, αναρτάται ανακοίνωση από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.

twitter.com/musauth

Επικοινωνία

2310 991822
2310 991815
library@mus.auth.gr

Μουσική Βιβλιοθήκη Petrucci
elearning.auth