Γιαννόπουλος Εμμανουήλ

Βαθμίδα

Επίκουρος καθηγητής

Τίτλοι σπουδών

 • Πτυχἰο ΤΕΦΑΑ (1988)
 • Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής, Σχολή Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (1988)
 • Πτυχίο Βυζαντινής μουσικής, Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης (1989)
 • Δίπλωμα Βυζαντινής μουσικής, Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (1993)
 • Πτυχίο Ελληνικής Παλαιογραφίας (1994)
 • Πτυχίο Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ (1994)
 • Μεταπτυχιακό στην "Λειτουργική-Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη" με ειδίκευση στην Βυζαντινή μουσική, Θεολογική Σχολή ΑΠΘ (1999)
 • Διδακτορικό στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο την Βυζαντινή Μουσικολογία-Ψαλτική Τέχνη και θέμα: Η άνθηση της ψαλτικής τέχνης στην Κρήτη (1566-1669), (2001)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο:
E-mail: mangian@mus.auth.gr, emmgiann@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/mangian
Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη από 11:30 κ.ε. και Παρασκευή από 16:00 κ.ε. κατόπιν συνεννόησης με ηλ. ταχυδρομείο

Γνωστικό αντικείμενο

Βυζαντινή Μουσικολογία με εξειδίκευση στην Ψαλτική Τέχνη

Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης

552/16-6-2015 τ. Γ΄

Φ.Ε.Κ. Διορισμού

1329/23-12-2016 τ. Γ'

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Η χειρόγραφη και έντυπη παράδοση της ψαλτικής τέχνης
 • Η Νέα Μέθοδος της ψαλτικής σημειογραφίας (1814 κ.ε.)
 • Σχέση λόγου και μέλους στην Βυζαντινή μουσική
 • Ψαλτική και μουσικολογική προσέγγιση των διαφόρων ειδών και γενών της ψαλτικής
 • Σπουδαίοι μελοποιοί και το έργο τους

Τίτλοι μαθημάτων

 • Βυζαντινή Μουσική Ι και Βυζαντινή Μουσική ΙΙ
 • Ειρμολόγιο και Στιχηράριο. Ψαλτική και μουσικολογική προσέγγιση
 • Η σημασία της Νέας Μεθόδου της ψαλτικής (1814 κ.ε.) για την ελληνική μουσική παράδοση
 • Μνημεία της τέχνης. Τα χειρόγραφα της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής μουσικής
 • Λόγος και μέλος. Το συναμφότερον της ψαλτικής έκφρασης
Στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικολογικού Συνεδρίου Υποψήφιων Διδακτόρων "Η μουσικολογία εν δράσει: Μο...
Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων “Η μουσικολογία εν δράσει: μουσικές του παρελθ...
Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή τα...