Ειδικοί τομείς ιστορίας της μουσικής: Πειραματική Μουσική, Ιστορικές και σύγχρονες προσεγγίσεις

Κωδικός: 
ΥΕ0145 - ΕΣ0145
ECTS: 
4
Διδακτικές μονάδες: 
3

Με αφετηρία τον ορισμό της πειραματικής μουσικής από τον John Cage κατά τη δεκαετία του 1950, το μάθημα διερευνά τον μουσικό πειραματισμό τόσο ως ιστορικό είδος όσο και ως σύγχρονη, ζωντανή και μεταβαλλόμενη πρακτική. Συγκεκριμένα, θα εστιάσουμε: - στα επιμέρους ρεύματα και μουσικά είδη που συνέβαλαν στην εξέλιξη της πειραματικής αισθητικής (ηλεκτρονική μουσική, μινιμαλισμός, ελεύθερος αυτοσχεδιασμός κ.α.), - τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης της πειραματικής μουσικής με την ευρωπαϊκή μουσική πρωτοπορία, τη free jazz, τη δημοφιλή ηλεκτρονική μουσική κ.α., - τη σχέση της πειραματικής μουσικής με τη μουσική βιομηχανία, τους πολιτιστικούς θεσμούς και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα από το 1950 μέχρι και σήμερα.

 Η καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (κατα προτίμηση αγγλικών) θα είναι πολύ χρήσιμη, καθώς ένα σημαντικό μέρος της υπάρχουσας έντυπης και διαδικτυακά διαθέσιμης βιβλιογραφίας δεν έχει εκδοθεί στα ελληνικά. Θα δοθούν σημειώσεις και συνοπτική αρχική βιβλιογραφία κατά την έναρξη των μαθημάτων, βάσει των οποίων οι φοιτητές/φοιτήτριες θα κληθούν να συγκροτήσουν τις δικές τους, αναλυτικότερες βιβλιογραφικές σημειώσεις

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Για το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 δεν δίνονται βοηθήματα, θα μοιραστούν σημειώσεις.

Ο υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Μουσικών Σπουδών, Χρίστος Ντόβας (τάξη Χρ. Σαμαρά) πήρε το Α’ Βρ...
Διεθνές συνδυαστικό συνέδριο Fifth International Conference on Analytical Approaches to World Musi...
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 2017  στο πλαίσιο του μαθήματος «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣ...