Ιστορία και επιστημολογικά προβλήματα της μουσικολογίας: Eισαγωγή στη φιλοσοφία της μουσικής

Κωδικός: 
ΕΣ1001
ECTS: 
4
Διδακτικές μονάδες: 
3

Το μάθημα παρέχει μια πρώτη γνωριμία και εξοικείωση με τους τομείς της φιλοσοφίας, αισθητικής και ερμηνευτικής της μουσικής, όπως διαμορφώθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η μέθοδος διδασκαλίας είναι εν μέρει σεμιναριακή και βασίζεται στην ανάπτυξη τεχνικών συζήτησης και μεθοδευμένης επιχειρηματολογίας, βάσει της οποίας θα προσεγγίσουμε ερωτήματα όπως:

-Τι μπορεί να θεωρηθεί μουσική και τι όχι; Με ποια κριτήρια προσδιορίζεται η μουσική οντότητα, και πόσο ελαστικά είναι αυτά τα κριτήρια;

-Πως ορίζεται και αναγνωρίζεται ένα μουσικό έργο; Πόσο αντικειμενικά και σταθερά είναι τα «συστατικά» του;

-Πως και από ποιους συγκροτείται η ιστορία των μουσικών έργων;

-Πως διαφυλάσσεται και πως εξελίσσεται;

-Πως γίνονται αισθητές οι έννοιες του χώρου και του χρόνου στη μουσική;

-Πως γίνεται αντιληπτή η μουσική οντότητα στο χώρο και στο χρόνο;

-Τι εκφράζει η μουσική, και πως το εκφράζει;

-Ποια είναι η σχέση της μουσικής με το λόγο και τη γραφή;

-Κατά πόσον μπορεί η μουσική να θεωρηθεί μια αυτόνομη γλώσσα;

Παράλληλα, θα αναφερθούμε σε σημαντικά μουσικο-φιλοσοφικά κείμενα όπου τίθενται και εξετάζονται ανάλογα ζητήματα, και θα σκιαγραφήσουμε την εξέλιξη των προβληματισμών αυτών σε συνδυασμό με την εξέλιξη της μουσικής ιστορίας και επιστημολογίας. Η ικανότητα χρήσης βιβλιογραφίας στα αγγλικά θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα από αγγλικά κειμένα προς συζήτηση στο μάθημα. Η καλή γνώση μιας 2ης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση γαλλικών ή γερμανικών) είναι επιθυμητή, καθώς ένα μεγάλο μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας δεν έχει εκδοθεί στα ελληνικά.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: 1.Lydia Goehr, To φανταστικό μουσείο των μουσικών έργων, μτφ. Κατερίνα Κορομπίλη (Aθήνα: Εκκρεμές, 2005] ) [Εκδόσεις Εκκρεμές, Ιουλιανού 41-45, Αθήνα 104 33, τηλ. 210 3213583, 210 8220006, φαξ 210 8220006, e-mail ekkremes@ekkremes.gr] 2.Carl Dahlhaus, Η αισθητική της μουσικής (Αθήνα: Στάχυ, 2000) [Εκδόσεις Στάχυ, Μεσολογγίου 5, Αθήνα, τηλ. 210 3303590)

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικολογικού Συνεδρίου Υποψήφιων Διδακτόρων "Η μουσικολογία εν δράσει: Μο...
Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων “Η μουσικολογία εν δράσει: μουσικές του παρελθ...
Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή τα...