Ιστορία και επιστημολογικά προβλήματα της μουσικολογίας: Eισαγωγή στη φιλοσοφία της μουσικής

Κωδικός: 
ΕΣ1001
ECTS: 
4
Διδακτικές μονάδες: 
3

Το μάθημα παρέχει μια πρώτη γνωριμία και εξοικείωση με τους τομείς της φιλοσοφίας, αισθητικής και ερμηνευτικής της μουσικής, όπως διαμορφώθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η μέθοδος διδασκαλίας είναι εν μέρει σεμιναριακή και βασίζεται στην ανάπτυξη τεχνικών συζήτησης και μεθοδευμένης επιχειρηματολογίας, βάσει της οποίας θα προσεγγίσουμε ερωτήματα όπως:

-Τι μπορεί να θεωρηθεί μουσική και τι όχι; Με ποια κριτήρια προσδιορίζεται η μουσική οντότητα, και πόσο ελαστικά είναι αυτά τα κριτήρια;

-Πως ορίζεται και αναγνωρίζεται ένα μουσικό έργο; Πόσο αντικειμενικά και σταθερά είναι τα «συστατικά» του;

-Πως και από ποιους συγκροτείται η ιστορία των μουσικών έργων;

-Πως διαφυλάσσεται και πως εξελίσσεται;

-Πως γίνονται αισθητές οι έννοιες του χώρου και του χρόνου στη μουσική;

-Πως γίνεται αντιληπτή η μουσική οντότητα στο χώρο και στο χρόνο;

-Τι εκφράζει η μουσική, και πως το εκφράζει;

-Ποια είναι η σχέση της μουσικής με το λόγο και τη γραφή;

-Κατά πόσον μπορεί η μουσική να θεωρηθεί μια αυτόνομη γλώσσα;

Παράλληλα, θα αναφερθούμε σε σημαντικά μουσικο-φιλοσοφικά κείμενα όπου τίθενται και εξετάζονται ανάλογα ζητήματα, και θα σκιαγραφήσουμε την εξέλιξη των προβληματισμών αυτών σε συνδυασμό με την εξέλιξη της μουσικής ιστορίας και επιστημολογίας. Η ικανότητα χρήσης βιβλιογραφίας στα αγγλικά θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα από αγγλικά κειμένα προς συζήτηση στο μάθημα. Η καλή γνώση μιας 2ης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση γαλλικών ή γερμανικών) είναι επιθυμητή, καθώς ένα μεγάλο μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας δεν έχει εκδοθεί στα ελληνικά.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: 1.Lydia Goehr, To φανταστικό μουσείο των μουσικών έργων, μτφ. Κατερίνα Κορομπίλη (Aθήνα: Εκκρεμές, 2005] ) [Εκδόσεις Εκκρεμές, Ιουλιανού 41-45, Αθήνα 104 33, τηλ. 210 3213583, 210 8220006, φαξ 210 8220006, e-mail ekkremes@ekkremes.gr] 2.Carl Dahlhaus, Η αισθητική της μουσικής (Αθήνα: Στάχυ, 2000) [Εκδόσεις Στάχυ, Μεσολογγίου 5, Αθήνα, τηλ. 210 3303590)

Ο υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Μουσικών Σπουδών, Χρίστος Ντόβας (τάξη Χρ. Σαμαρά) πήρε το Α’ Βρ...
Διεθνές συνδυαστικό συνέδριο Fifth International Conference on Analytical Approaches to World Musi...
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 2017  στο πλαίσιο του μαθήματος «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣ...