Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος Σπουδών

Ονομασία του τίτλου Σπουδών

Πτυχίο Μουσικών Σπουδών

Επίπεδο του τίτλου

1ος και 2ος Ενιαιός Κύκλος Σπουδών

Απαιτήσεις Εισαγωγής

Απολυτήριο Λυκείου, Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου σε γενικά και σε δύο (2) ειδικά μαθήματα.

Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία στα απαιτούμενα μαθήματα (υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κατ' επιλογήν και επιλογής). Τα πρώτα δύο εξάμηνα αποτελούνται από βασικά υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία παρέχουν στους φοιτητές την απαραίτητη βασική γνώση. Κατά την διάρκεια των επόμενων 6 εξαμήνων, οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά και υποχρεωτικά κατ' επιλογήν μαθήματα, καθώς και ελεύθερες επιλογές, που ανήκουν σε μια από τις κατευθύνσεις:

Α. Μουσικολογία/Μουσική Εκπαίδευση, και

Β. Μουσική Σύνθεση.

Κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους, οι φοιτητές επιλέγουν ένα εξειδικευμένο αντικείμενο και εκπονούν Διπλωματική Εργασία (που ισοδυναμεί με 9 μαθήματα). Οι εξετάσεις γίνονται προφορικά/γραπτά ή μέσω εργασίας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών αποσκοπεί στην προετοιμασία επιστημόνων ικανών να προάγουν την επιστήμη της μουσικολογίας και των σύγχρονων διεπιστημονικών κλάδων της. Ταυτόχρονα, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις για δημιουργία ή/και διαμόρφωση επαγγελματικά καταρτισμένων Mουσικολόγων, Μουσικών Εκπαιδευτικών και Συνθετών, μέσα από την μελέτη και κατανόηση των πρακτικών, ιστορικών, συστηματικών και παιδαγωγικών διαστάσεων της μουσικής. Ειδικά σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Τέχνης και του Πολιτισμού.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών (ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, όπως διαφαίνεται από τα μαθήματα, τα σεμινάρια και το θέμα της διπλωματικής εργασίας), οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

α) διδάξουν Μουσική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στα Μουσικά Σχολεία,

β) διενεργήσουν ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα στον τομέα της Μουσικολογίας (Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία, Εθνομουσικολογία, Βυζαντινή Μουσικολογία, κ.α.)

γ) αξιολογήσουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών έργων και ζωντανών ή ηχογραφημένων μουσικών πρακτικών και να συγγράψουν κριτικές και παρουσιάσεις μουσικής στα πλαίσια γραπτών ή οπτικοακουστικών μέσων,

δ) συνθέσουν πρωτότυπη οργανική, φωνητική, ορχηστρική ή/και ηλεκτροακουστική μουσική,

ε) διδάξουν θεωρητικά της μουσικής και της σύνθεσης σε Ωδεία/Μουσικές Σχολές και Μουσικά Σχολεία,

στ) χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες μουσικής/ήχου και πολυμέσων σε διάφορα πλαίσια

ζ) διοργανώσουν ή/και συμμετέχουν σε προγράμματα μουσικοθεραπείας και ειδικής μουσικής αγωγής

η) συντονίσουν ή/και διευθύνουν μουσικά σύνολα έντεχνης και παραδοσιακής μουσικής

θ) αναλαμβάνουν βοηθητικούς, συμβουλευτικούς ή/και συντονιστικούς ρόλους σε ιδρύματα και προγράμματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μουσικής, και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής παραγωγής.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, πέραν της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, έχουν την ικανότητα:

1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη,

2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα,

3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες,

4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις,

5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον,

6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα,

7) να σέβονται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον,

8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε ζητήματα φύλου, φυλετικής ταυτότητας, εθνότητας & θρησκευμάτων

9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και

10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.

Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει)

Δεν υπάρχει

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Ο τίτλος που προσφέρει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών αναγνωρίζεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως ισοδύναμος με τίτλο Master (λόγω πενταετούς φοίτησης και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας) και επιτρέπει συνέχιση περαιτέρω μεταπτυχιακών σπουδών.

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

Το βαθμολογικό σύστημα με το οποίο υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμιο (0-10):

Άριστα: 8,50-10,00

Λίαν Καλώς: 6,50-8,49

Καλώς: 5,00-6,49

Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99

Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

10 ΕΞΑΜΗΝΑ, 300 ECTS.

Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα πρέπει να αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.

Τρόπος σπουδών

Πλήρης φοίτηση.

Πρόεδρος

Ευανθία Νίκα-Σαμψών

 

 

 

Στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Σύνθεσης Dvorak στην Πράγα της Τσεχίας ο φοιτητής του Τμήματος Γιώργος Παπ...
Ο υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Μουσικών Σπουδών, Χρίστος Ντόβας (τάξη Χρ. Σαμαρά) πήρε το Α’ Βρ...
Διεθνές συνδυαστικό συνέδριο Fifth International Conference on Analytical Approaches to World Musi...