Χάρδας Κωνσταντίνος

Βαθμίδα

Επίκουρος καθηγητής

Τίτλοι σπουδών

 • Διδακτορικό (University of Surrey, 2006)
 • Μάστερ (Master in Performace and Related Studies) (University of London, 1997)
 • Πτυχίο Μουσικών Σπουδών (Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., 1996)
 • Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών Σπουδών (Trinity College of London, 1996)
 • Πτυχία Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας (Αθηναϊκό Ωδείο, 1990, 1992, 1994)
 • Δίπλωμα Πιάνου (Αθηναϊκό Ωδείο, 1994)
 • Πτυχίο Πιάνου (Αθηναϊκό Ωδέιο, 1991)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310992489
E-mail: kchardas@mus.auth.gr
Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/kchardas/greek/Index.htm
Ώρες συνεργασίας: Πέμπτη 13:00-15:00, Παρασκευή 11:00-14:00 για ραντεβού είναι απαραίτητη η επικοινωνία μέσω ηλ. ταχυδρομείου

Γνωστικό αντικείμενο

Συστηματική Μουσικολογία

Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης

398/5.4.2013 τ. Γ΄

Φ.Ε.Κ. Διορισμού

247/24.3.2015 τ. Γ΄

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Μουσική θεωρία και ανάλυση
 • Ελληνική μουσική
 • Πολιτισμικές σπουδές
 • Μουσική του 19ου και του 20ού αιώνα
 • Μουσική ανάλυση και ερμηνεία
 • Τίτλοι μαθημάτων

  • Αρμονική και Μορφολογική Ανάλυση Ι και ΙΙ
  • Ειδικοί τομείς νεοελληνικής μουσικής: Ζητήματα ιστορικής και αναλυτικής προσέγγισης στην ελληνική μουσική του εικοστού αιώνα, Γιάννης Α. Παπαϊωάννου
  • Μορφολογία και ανάλυση: Μορφές σονάτας: συνθετικές, θεωρητικές και αναλυτικές προσεγγίσεις
  • Μορφολογία και ανάλυση: Μουσική του 19ου αιώνα: Αναλυτικές και αισθητικές προσεγγίσεις
  • Ιστορία και θεωρία της μουσικής υφής: Εισαγωγή στη μουσική θεωρία ΙΙ (19ος-20ος αιώνας)
  • Πιάνο I
  • Πιάνο ΙΙ
  • Πιάνο ΙΙΙ
  • Πιάνο ΙV
  Transitional Mirrors Το Εργαστήρι Σύγχρονης Μουσικής παρουσιάζει ένα απόγευμα ζωντανής ηλεκτροακου...
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΛΙΑ ΤΗΣ Κ. ΕΥΑΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Coaching και mentoring στην εκπαίδευση». ΔΕΥΤΕ...
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2017υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής ΕταιρείαςΘεσσαλονί...