Χάρδας Κωνσταντίνος

Βαθμίδα

Επίκουρος καθηγητής

Τίτλοι σπουδών

 • Διδακτορικό (University of Surrey, 2006)
 • Μάστερ (Master in Performace and Related Studies) (University of London, 1997)
 • Πτυχίο Μουσικών Σπουδών (Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., 1996)
 • Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών Σπουδών (Trinity College of London, 1996)
 • Πτυχία Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας (Αθηναϊκό Ωδείο, 1990, 1992, 1994)
 • Δίπλωμα Πιάνου (Αθηναϊκό Ωδείο, 1994)
 • Πτυχίο Πιάνου (Αθηναϊκό Ωδέιο, 1991)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310992489
E-mail: kchardas@mus.auth.gr
Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/kchardas/greek/Index.htm
Ώρες συνεργασίας: Πέμπτη 13:00-15:00, Παρασκευή 11:00-14:00 για ραντεβού είναι απαραίτητη η επικοινωνία μέσω ηλ. ταχυδρομείου

Γνωστικό αντικείμενο

Συστηματική Μουσικολογία

Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης

398/5.4.2013 τ. Γ΄

Φ.Ε.Κ. Διορισμού

247/24.3.2015 τ. Γ΄

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Μουσική θεωρία και ανάλυση
 • Ελληνική μουσική
 • Πολιτισμικές σπουδές
 • Μουσική του 19ου και του 20ού αιώνα
 • Μουσική ανάλυση και ερμηνεία
 • Τίτλοι μαθημάτων

  • Αρμονική και Μορφολογική Ανάλυση Ι και ΙΙ
  • Ειδικοί τομείς νεοελληνικής μουσικής: Ζητήματα ιστορικής και αναλυτικής προσέγγισης στην ελληνική μουσική του εικοστού αιώνα, Γιάννης Α. Παπαϊωάννου
  • Μορφολογία και ανάλυση: Μορφές σονάτας: συνθετικές, θεωρητικές και αναλυτικές προσεγγίσεις
  • Μορφολογία και ανάλυση: Μουσική του 19ου αιώνα: Αναλυτικές και αισθητικές προσεγγίσεις
  • Ιστορία και θεωρία της μουσικής υφής: Εισαγωγή στη μουσική θεωρία ΙΙ (19ος-20ος αιώνας)
  • Πιάνο I
  • Πιάνο ΙΙ
  • Πιάνο ΙΙΙ
  • Πιάνο ΙV
  Στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικολογικού Συνεδρίου Υποψήφιων Διδακτόρων "Η μουσικολογία εν δράσει: Μο...
  Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων “Η μουσικολογία εν δράσει: μουσικές του παρελθ...
  Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή τα...